Home » ĐỎ

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Tùy chọn
ĐỎ
TRẮNG

Chậu Composite tròn bo đáy CPL-060

1,495,000 2,155,000 
ĐỎ
XÁM

Chậu Composite tròn quả bóng CPL-080

235,000 2,495,000 
ĐỎ
TRẮNG

Chậu gỗ composite bát giác bầu đáy 16 mặt WPL434

1,195,000 2,275,000 
ĐỎ
TRẮNG
VÂN GỖ 4

Chậu gỗ MDF bát giác bầu đáy 16 mặt MDL-434

955,000 2,035,000 
ĐỎ
TRẮNG

Chậu gỗ MDF bát giác vát đáy 16 mặt MDL-424

1,495,000 1,735,000 
ĐỎ
TRẮNG

Chậu gỗ nhựa Composite bát giác vát đáy 18 mặt WPL-424

1,735,000 1,975,000 
CHAMPAGNE
ĐEN
ĐỎ
NÂU
TÍM
TRẮNG
VÀNG CHANH
VÀNG GOLD
XÁM
XANH LÁ

Chậu gỗ nhựa Composite vuông vát đáy WPL-121

835,000 2,035,000