Home » Danh Mục Sản Phẩm » Chậu trồng cây » Chậu gỗ nhựa Composite

Showing all 12 results

Show sidebar
Black

Chậu gỗ composite 2 khoang vuông thẳng WPL211

107,500 1,555,000 
Red
White

Chậu gỗ composite bát giác bầu đáy 16 mặt WPL434

1,195,000 2,275,000 
White

Chậu gỗ nhựa Composite 16 cạnh bầu đáy 32 mặt WPL-735

1,675,000 2,515,000 
White

Chậu 2 Khoang hàng

1,075,000 1,555,000 
White

Chậu gỗ nhựa composite 3 khoang WPL611

1,375,000 1,855,000 
Red
White

Chậu Bát Giác Vát Đáy 18 Mặt

1,735,000 1,975,000 
Black
White

Chậu gỗ nhựa Composite bát giác vát đáy 8 mặt WPL-423

1,255,000 2,275,000 
White
Gold

Chậu gỗ nhựa Composite vuông bầu đáy 8 mặt WPL-133

1,135,000 2,215,000 
White

Chậu gỗ nhựa Composite vuông thẳng 1 cạnh cong Wpl-117

1,375,000 1,735,000 
Black

Chậu gỗ nhựa Composite vuông thẳng WPL-111

835,000 2,035,000 
Champagne
Black
Red
Brown
Purple
White
Waxen
Gold
Grey
Green

WPL-121

835,000 2,035,000 
White

Chậu gỗ nhựa Composite vuông vát đáy 8 mặt WPL-123

1,735,000