Home » Danh Mục Sản Phẩm » Chậu trồng cây » Chậu gỗ nhựa Composite

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Tùy chọn
ĐEN
XÁM GIẢ XI MĂNG ĐÁ MÀI

Chậu gỗ composite 2 khoang vuông thẳng WPL211

107,500 1,555,000 
ĐỎ
TRẮNG

Chậu gỗ composite bát giác bầu đáy 16 mặt WPL434

1,195,000 2,275,000 
TRẮNG

Chậu gỗ nhựa Composite 16 cạnh bầu đáy 32 mặt WPL-735

1,675,000 2,515,000 
TRẮNG

Chậu gỗ nhựa Composite 2 khoang hàng rào vuông thẳng WPL-211

1,075,000 1,555,000 
TRẮNG

Chậu gỗ nhựa composite 3 khoang WPL611

1,375,000 1,855,000 
ĐỎ
TRẮNG

Chậu gỗ nhựa Composite bát giác vát đáy 18 mặt WPL-424

1,735,000 1,975,000 
ĐEN
TRẮNG

Chậu gỗ nhựa Composite bát giác vát đáy 8 mặt WPL-423

1,255,000 2,275,000 
TRẮNG
VÀNG GOLD

Chậu gỗ nhựa Composite vuông bầu đáy 8 mặt WPL-133

1,135,000 2,215,000 
TRẮNG

Chậu gỗ nhựa Composite vuông thẳng 1 cạnh cong Wpl-117

1,375,000 1,735,000 
ĐEN
GIẢ XI MĂNG ĐÁ MÀI

Chậu gỗ nhựa Composite vuông thẳng WPL-111

835,000 2,035,000 
CHAMPAGNE
ĐEN
ĐỎ
NÂU
TÍM
TRẮNG
VÀNG CHANH
VÀNG GOLD
XÁM
XANH LÁ

Chậu gỗ nhựa Composite vuông vát đáy WPL-121

835,000 2,035,000 
TRẮNG

Chậu gỗ nhựa Composite vuông vát đáy 8 mặt WPL-123

1,735,000